פרשת תצווה שבת זכור

ט אדר התשעח - ט אדר התשעח

פרטים כלליים