כ"ב שבט, הסתלקות הרבנית חיה מושקא

כב שבט התשעח - כב שבט התשעח

פרטים כלליים