טיול כיתות ז-ח

טז סיון התשעח - יז סיון התשעח

פרטים כלליים