חזון

חזון ביה"ס/ בי"ס אור חיה

ביה"ס מחנך את התלמידות לערכים עפ"י דרכי התורה

והחסידות ומקרב את משפחותיהן לדרך זו.

העשייה החינוכית, הערכית והחברתית בביה"ס, ממוקדת מטרה.

וכל באות ביה"ס מרגישות כמשפחה אחת חמה ומלוכדת.

צוות ביה"ס מאמין בהעצמה ובמנהיגות אישית קהילתית ולאומית.

ומחנך לאחריות וקיימות רוחנית ולעתיד העם מתוך שליחות ונתינה.

הצוות מטפח בוגרת שמאמינה ביכולותיה ותשאף למימוש ולמיצוי עצמי,

שתהיה מחוברת לתכנים הערכיים שרכשה בביה"ס

ויהיו בה הכוחות הנדרשים להתמודד מול אתגרי החיים

ולהחליט החלטות לאור התורה והחסידות ולהפיץ אור זה בסביבתה.